KBS de Berkenhof
     
Welkom op de website van: 
KBS De Berkenhof!
  
 Gezondheidsweek
Vanaf maandag 9 april t/m vrijdag 20 april houden wij onze jaarlijkse gezondheidsweek. Twee weken met veel aandacht voor gezondheid: Voeding en beweging.
Nicole Huizinga, onze sportcoach van
MOOVE heeft samen met juf Nelly een actief programma samengesteld, met het accent op beweging! O.a. volleybal, taekwondo, karate, extra gymlessengegeven door sportcoach Nicole. Dus houdt u er rekening mee, dat de gymtas die weken vaker mee naar school komt! Afgelopen vrijdag heeft uw kind heeft een informatiebrief meegekregen met daarin vermeld het rooster van de verschillende lessen.De Buurtkamer Oosterhout
Wilt u graag gezelschap, eens contact met andere mensen, samen koffie drinken, lunchen, spelletjes doen, samen naar buiten, handarbeid doen, of gewoon erbij zijn en genieten van de levendigheid om u heen?
Dan is de Buurtkamer er ook voor u!

Vanaf 9 april 2018 is de Buurtkamer ook in Dommelbergen Oosterhout! Op maandag van 10.00u tot 16.00u zijn ze open in het activiteitencentrum Dommelbergen, Arkendonk 90.
Bekijk HIER de folder.

De Berkenhof is weer ingeloot! Onze school mag ook dit schooljaar weer deelnemen aan EU-Schoolfruit.
Wat is nu de planning?
*In de week van 13 november starten de leveringen.
*De leveringen lopen t/m week 16 (week van 16 april 2018)
*Alle groepen, inclusief voorschool krijgen op 3 dagen (di-woe-do) schoolfruit!
En wat staat er deze weken op de agenda?                      
  
    - 3 april start entreetoets groep 6 en 7.         
    -5 april theorie examen verkeer groep 7   
    -9 april start gezondheidsweek  
    - 10 april jubileumsportdag en 's middags alle kinderen vrij.
                            -13 april zijn de kinderen vrij i.v.m. staken van de leerkrachten.
                             -17 en 18 april Iep toets (eind cito) groep 8
                             - 20 april sponsoractie.
                             -23 april start van de meivakantie.


                      

De Berkenhof bestaat dit jaar 40 jaar!!
En dat laten we natuurlijk niet zomaar voorbij gaan. Inmiddels is de openingsactiviteit om dit bijzondere jaar te openen geweest. En verder in het jaar zullen er nog een aantal andere activiteiten rondom dit heugelijke feit gehouden worden. Hier worden jullie later nog van op de hoogte gesteld.


Berkenblad
Berkenblad nummer 14 staat weer voor u klaar! Via de leerkracht van uw kind wordt het u door gemaild. Mocht u toch liever een papieren exemplaar hebben, dan kunt u dit bij onze conciërge meneer Rob halen. Download HIER Berkenblad nummer 14 van 27 maart 2018. Het volgende Berkenblad verwachten wij in week 15.
 
Voorschool De Berkenhof
Onze Voorschool is nog steeds erg populair en omdat wij maar 16 kinderen per dagdeel kunnen plaatsen, moeten wij bij teveel aanmeldingen helaas werken met een wachtlijst. Dus heeft u een kindje dat binnenkort of op iets langere termijn 2 1/2 jaar wordt, meld hem of haar dan gauw aan bij onze locatiedirecteur juf Nelly! Onze Voorschoolleidsters juf Tine en juf Carla heten uw kindje graag welkom op maandagmiddag en/of dinsdagmiddag en/of woensdagmorgen en/of donderdagmorgen. Onze school is gezond
Onze school heeft het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde School laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Wij zijn trots op dit behaalde resultaat!
 
Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval.
 
Onze school heeft bovendien speciale aandacht voor Bewegen en Sport, voldoet aan de criteria en heeft het themacertificaat gehaald. Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl.

 
Wat doe jij na school
Na-School.nl is dé plek waar kinderen, ouders, aanbieders, vrijwilligers en leerkrachten samen de leukste en leerzaamste naschoolse activiteiten kunnen vinden, vragen, organiseren en aanbieden.
Iedereen kan meedoen, meedenken of meehelpen!
Klik het logo hiernaast aan om direct naar de website te gaan voor meer informatie!