KBS de Berkenhof
    
    Welkom op de website van:
        KBS De Berkenhof!
  
 

Het schooljaar is weer begonnen! Iedereen is weer op vakantie geweest, heeft gezwommen en gespeeld.


Ontruimingsoefening
Ieder jaar houden wij 1 of meerdere ontruimingsoefeningen, omdat het belangrijk is om goed voorbereid te zijn. Vandaag was het weer zover. Meneer Rob had het alarm af laten gaan. Alle kinderen waren goed voorbereid en wisten heel goed wat ze moesten doen. Ook het nabespreken van een oefening is heel belangrijk. (u kunt hier ook thuis met uw kind over praten) De BHV'ers kunnen de puntjes weer op de i zetten en tevreden terug kijken naar een goede ontruimingsoefening. 


 
En wat staat er deze weken op de agenda?

Week 39:

- Vanaf maandag 25 september doen wij weer mee aan de groene voetstappen actie. Doet u ook mee, kom dan op de fiets of te voet. Samen gaan we voor het beste resultaat!
- Dinsdagmiddag 26 september is het studiemiddag. De kinderen zijn vanaf 12.15u vrij.
                         - Woensdag 27 september komt de schoolfotograaf.
                         - Donderdag 28 september is de interne MR vergadering (deze is gesloten).

Let op! Donderdag 5 oktober gaan de leerkrachten van KBS De Berkenhof staken. De school zal deze dag gesloten zijn, zoals u heeft kunnen lezen in de brief die de kinderen op 22 september mee hebben gekregen.


De Berkenhof bestaat dit jaar 40 jaar!!
En dat laten we natuurlijk niet zomaar voorbij gaan. Inmiddels is de openingsactiviteit om dit bijzondere jaar te openen geweest. En verder in het jaar zullen er nog een aantal andere activiteiten rondom dit heugelijke feit gehouden worden. Hier worden jullie later nog van op de hoogte gesteld.


Berkenblad
Berkenblad nummer 2 staat weer voor u klaar! Via de leerkracht van uw kind wordt het u doorgemaild. Mocht u toch liever een papieren exemplaar hebben, dan kunt u dit bij onze conciërge meneer Rob halen. Download HIER Berkenblad nummer 2 van 12 september 2017. Het volgende Berkenblad verwachten wij in week 39.In september is het wereldkinderdag en daar wordt ook in Oosterhout veel aandacht aan besteed.
Check de website voor meer informatie: wereldkinderdagoosterhout

 
Voorschool De Berkenhof
Onze Voorschool is nog steeds erg populair en omdat wij maar 16 kinderen per dagdeel kunnen plaatsen, moeten wij bij teveel aanmeldingen helaas werken met een wachtlijst. Dus heeft u een kindje dat binnenkort of op iets langere termijn 2 1/2 jaar wordt, meld hem of haar dan gauw aan bij onze locatiedirecteur juf Nelly! Onze Voorschoolleidsters juf Tine en juf Carla heten uw kindje graag welkom op maandagmiddag en/of dinsdagmiddag en/of woensdagmorgen en/of donderdagmorgen. Onze school is gezond
Onze school heeft het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde School laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Wij zijn trots op dit behaalde resultaat!
 
Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval.
 
Onze school heeft bovendien speciale aandacht voor Bewegen en Sport, voldoet aan de criteria en heeft het themacertificaat gehaald. Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl.

 
Wat doe jij na school
Na-School.nl is dé plek waar kinderen, ouders, aanbieders, vrijwilligers en leerkrachten samen de leukste en leerzaamste naschoolse activiteiten kunnen vinden, vragen, organiseren en aanbieden.
Iedereen kan meedoen, meedenken of meehelpen!
Klik het logo hiernaast aan om direct naar de website te gaan voor meer informatie!

 
Zoeken