Welkom op de website van KBS De Berkenhof!
 
 
Lekker nagenieten van de herfstvakantie, maar met het ingaan van de wintertijd gaan we natuurlijk weer lekker aan de slag. Op weg naar de feestdagen hebben we nog een boel werk te verzetten. Zo komen de info-avonden voor groep 7 en 8 er weer aan, waar ouders en leerlingen zich kunnen orďenteren op hun vervolgstap in het onderwijs. En deze maand zijn er ook weer twee studimiddagen voor het team, dus wordt er door het team en de leerlingen weer hard gewerkt!

Het team van de Berkenhof wenst jullie veel plezier met jullie schoolwerkzaamheden!
 
Wat staat er deze weken op de agenda:
WEEK 44: -Kriebelen op maandag 31 oktober
-Info-avond Frencken op dinsdag 1 november
-Info-avond Effent op donderdag 3 november

Week 45: -Info-avond Dongemond College in Made op maandag 7 november
-Berkenblad nr. 5 op dinsdag 8 november
-Studiemiddag Team op dinsdag 8 november, de kinderen van groep 1 t/m 8 zijn dan vrij. De voorschool is wel gewoon open.

Week 46: -Bijeenkomst oudervereniging op maandagavond 14 november
-Onderzoek GGD leerlingen uit 2005 en 2010 op dinsdag 15 november en op dinsdag 22 november
-Info-avond Hanze College op dinsdag
15 november
-Info-avond Oelbert Gymnasium op donderdag 17 november
 

Belangrijk Nieuws

Oosterhout, 11 november 2016

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Zoals u weet zijn de meeste basisscholen in Oosterhout aangesloten bij de Stichting Delta-onderwijs.
Gisteren heeft de directeurenraad van Delta-onderwijs uitgebreid het personeelsprobleem besproken van een van de basisscholen van Delta-onderwijs. Een aantal leerkrachten zijn daar voor de herfstvakantie vastgelopen in een groep.

In overleg met de clusterdirecteuren en het College van Bestuur is na een brede discussie en het afwegen van argumenten besloten om een OOT leerkracht te onttrekken en wel van onze school: leerkracht Dennis Lijster, werkzaam op (woensdag), donderdag en vrijdag in groep 5/6. Hij gaat fulltime deze bovenbouwgroep op de andere basisschool de rest van het schooljaar begeleiden.

Dit betekent dat we al na zeer korte tijd afscheid moeten nemen van meneer Dennis, die al helemaal opgenomen is in ons team en al snel een goede band heeft opgebouwd bij de kinderen van groep 5/6.

Soms telt het algemeen belang zwaarder, dan het individueel belang van een school. Om de verandering voor de kinderen zo gering mogelijk te houden heeft het College van Bestuur erin toegestemd, dat Fleur van Gestel de fulltime leerkracht van onze groep 5/6 wordt.

Voor zowel Fleur als Dennis is het heel fijn om een hele week een eigen groep te hebben. Zij hoeven nu niet meer op andere dagen van de week verplicht in te vallen op andere scholen.

Dennis zal donderdagmiddag 17 november nog aanwezig zijn op de Berkenhof, daarna gaat hij aan zijn nieuwe uitdaging beginnen. We wensen hen beiden veel succes!

Vriendelijke groet,

Myriam Rietveld
Nelly van Ginneken

 

Berkenblad
Berkenblad nummer 4 staat weer voor u klaar! Via de leerkracht van uw kind wordt het u doorgemaild. Mocht u toch liever een papieren exemplaar hebben, dan kunt u dit bij onze conciërge meneer Rob halen. Download HIER Berkenblad nummer 5 van 8 november 2016. Het volgende Berkenblad verwachten wij in week 47.

Jumbo Spaar Actie
Alle punten van de spaaractie zijn ingezameld en ingevoerd. We hebben met elkaar 1500 punten verzameld!!
Bij deze willen we nogmaals iedereen bedanken die meegeholpen hebben met het verzamalen van de vele punten. Hartelijk bedankt namens het team en de kinderen !!!

 
Voorschool De Berkenhof
Onze Voorschool is nog steeds erg populair en omdat wij maar 16 kinderen per dagdeel kunnen plaatsen, moeten wij bij teveel aanmeldingen helaas werken met een wachtlijst. Dus heeft u een kindje dat binnenkort of op iets langere termijn 2 1/2 jaar wordt, meld hem of haar dan gauw aan bij onze locatiedirecteur juf Nelly! Onze Voorschoolleidsters juf Tine en juf Carla heten uw kindje graag welkom op maandagmiddag en/of dinsdagmiddag en/of woensdagmorgen en/of donderdagmorgen. 


 
Wat doe jij na school
Na-School.nl is dé plek waar kinderen, ouders, aanbieders, vrijwilligers en leerkrachten samen de leukste en leerzaamste naschoolse activiteiten kunnen vinden, vragen, organiseren en aanbieden.

Iedereen kan meedoen, meedenken of meehelpen!
Klik het logo hiernaast aan om direct naar de website te gaan voor meer informatie!