Waar zijn we extra trots op?

Natuurlijk zijn we er trots op dat de inspectie ons beoordeelt als een school waar kwalitatief goed onderwijs wordt verzorgd. We zijn trots op het feit dat de leerkrachten alle kinderen zo goed kennen dankzij onze kleinschaligheid. We zijn trots op onze laagdrempeligheid en ons ruime schoolgebouw en schoolplein. 

Wij zijn trots op onze kinderen, trots op onze ouders en trots op ons team!

Keurmerk piramideonderwijsEnkele methodes Veilig naar De Berkenhof!
Maar... we zijn vooral trots op onze 'speerpunten'. Met die speerpunten onderscheiden wij ons van andere scholen: ons Piramidekeurmerk voor de Voorschool en groep 1-2, onze verkeerseducatie (het Brabants Verkeersveiligheidslabel), het werken aan 21ste vaardigheden. Ook zijn we een sport-actieve school en hebben het gezonde schoolvignet. We zullen het hier in de toekomst zeker niet bij laten! 
  

Wij onderscheiden ons ook door onze breedgedragen zorg voor onze leerlingen, die verder gaat dan alleen hun cognitieve ontwikkeling. Onze visie, de zorgzame school, komt ook naar voren in onze aandacht voor gezond bewegen en gezonde voeding (we nemen jaarlijks deel aan het project schoolfruit). Vanwege ons sportactieve profiel werken we intensief samen met de sportcoach van Moove, om ons bewegingsonderwijs zo goed mogelijk te optimaliseren. Ook hebben we jaarlijks een samenwerking met H19.
   
Onze leerkrachten en kinderen werken met moderne methodes. De afgelopen jaren hebben we de methode Goed Gedaan ingevoerd voor de sociaal-emotionele ontwikkeling en. We werken vanaf groep 4 aan rekenen, taal en spelling via Snappet (tabletonderwijs). We bieden vanaf groep 5 Engels aan via de methode "Take it easy". We werken met Meander voor aardrijkskunde en Wijzer door Natuur en Techniek voor biologie/techniek. We werken met nieuwsbegrip voor het vak begrijpend lezen en ook maken we gebruik van de kidskrant.
Verder hebben wij voor het vak Beeldende Vorming in samenwerking met een vakdocente van het Middelbaar Onderwijs een geheel nieuwe leerlijn opgezet.

Dit jaar zijn wij gestart met onze eigen schoolbibliotheek in samenwerking met theek5.
U ziet het, we zitten niet stil en zijn geheel up-to-date!