KBS de Berkenhof

Waar zijn we extra trots op?

Onze leerkrachten en kinderen werken met moderne methodes.  We werken vanaf groep 4 aan rekenen, taal, woordenschat via Snappet (tabletonderwijs).
We bieden vanaf groep 5 Engels aan via de methode "Take it easy".  We hebben dit schooljaar nieuwe methodes voor wereldoriëntatie: Meander(aardrijkskunde), Brandaan (geschiedenis) en  Naut (natuur en techniek). Hierin zijn de 21 eeuwse vaardigheden Thinking for Learning in opgenomen (kritisch en creatief denken).

We hebben een eigen schoolbibliotheek die in samenwerking met Theek5 is opgezet.
En we werken met nieuwsbegrip voor het vak begrijpend lezen en ook maken we gebruik van de kids-krant
.

Keurmerk piramideonderwijsEnkele methodes Veilig naar De Berkenhof!

 


 

Zoeken