In schooljaar 2018-2019 werken we met vier groepen, namelijk groep 1/2, groep 3/4, groep 5/6 en groep 7/8. Graag stellen de groepen zich aan u voor. Klik hiervoor op de link in het (dropdown-)menu.
We hebben dit jaar één onderwijsassistent die ons team schoolbreed zal ondersteunen. Verder is één van de leerkrachten tevens gedragspecialist. En ook zal onze IB-er ingezet worden voor het bieden van ondersteuning aan leerlingen die dat nodig hebben. Verder zal onze externe RT-er werken met kinderen die ondersteuningsarrangementen hebben. 
Ook hebben de groepen 1/2, 3/4 een stagiaire die de Pabo opleiding doen. En de groep 5/6 en 7/8 hebben dit schooljaar een lio-stagiaire.