De voorschool
 
 

De voorschool van KBS De Berkenhof is vier dagdelen per week geopend: op maandag- en dinsdagmiddag en op woensdag- en donderdagochtend. Onze leidsters zijn juf Tine (links op de foto) en juf Carla (rechts op de foto). Sommige kinderen komen twee dagdelen per week en andere kinderen vier dagdelen. Er zitten maximaal 16 kinderen in de groep.

Wij besteden veel aandacht aan de taalontwikkeling van de kinderen. Hiervoor werken wij met het programma Piramide, net als groep 1/2. Hierdoor wordt de continuïteit van de leerlijn gewaarborgd. 
De voorschool is gevestigd in een ruim lokaal vlakbij groep 1/2 en heeft een speelzaal en een buitenplein tot haar beschikking. 
De voorschool is goed geïntegreerd in de basisschool, waardoor er nauw wordt samengewerkt met alle collega's, er deelgenomen wordt aan diverse activiteiten en ook de zorg en begeleiding voor de leerlingen vanaf het begin optimaal is. 
Zie hieronder voor meer informatie.
 
Het Peuteruurtje
Een aantal keer per jaar organiseert de voorschool een Peuteruurtje. Hierbij mogen alle kinderen uit de wijk tussen de 20 maanden en 4 jaar samen met hun ouders langskomen. Juf Wendy, de groepsleerkracht van groep 1/2, organiseert het Peuteruurtje samen met juf Tine en juf Carla. 
 
Kom ook!
Ben je tussen de 20 maanden en 4 jaar en lijkt het je leuk om ook een keer te komen spelen? Kom ook!
Op 11 juni hebben wij het laatste peuteruurtje van dit schooljaar gehouden, maar volgend schooljaar gaan we hier mee door. Houd u onze website in de gaten voor de data!


Wij zien u met uw kind graag op één van onze Peuteruurtjes!

 
    
Heeft u vragen over "Het Peuteruurtje"? Neem gerust contact op. U kunt mailen naar groepsleerkracht Wendy de Leuw (w.deleuw@kbsdeberkenhof.nl).

Peuteruurtje juni: Jip viert de zomer!
  Peuteruurtje april: Paaseieren zoeken met Jip!
  


Wij vieren carnaval, hatschiekiedee!
 

samen lekker pannenkoeken eten en daarna muziek maken

Peuteruurtje in december: Jip viert Kerst
   
bewegen op muziek             luisteren en kijken naar het kerst-     samen "kerstontbijt"
                                        verhaal uitgebeeld door groep 6/7


Sinterklaas op de voorschool
  

Peuteruurtje oktober: lekker gymmen in de speelzaal!
 

 

Algemene informatie over onze voorschool
Alle ouders hebben het beste met hun kind voor. Ze willen dat hun kind goed terecht komt en weten dat het naar school gaan op vierjarige leeftijd een grote stap is. De voorschool van KBS de Berkenhof biedt peuters van 2,5 tot 4 jaar de kans om straks goed voorbereid naar groep 1 te gaan.

Peuters willen graag met leeftijdgenootjes spelen en kennismaken met de wereld om hen heen. Op onze voorschool krijgen ze hier alle gelegenheid voor. Al spelende maken ze vriendjes en maken ze kennis met allerlei verschillende soorten spelmaterialen en activiteiten. Het is heel belangrijk dat de kinderen samen veel  plezier maken en dat ze zich snel bij ons thuis voelen.


Op onze voorschool werken we volgens de piramide-methode. Deze methode geeft kinderen een goede basis voor hun verdere ontwikkeling. Piramide is een totaalprogramma, waarin aandacht is voor alle ontwikkelingsaspecten van kinderen (o.a. sociaal-emotionele ontwikkeling, motorische ontwikkeling, taalontwikkeling enz.). Alle activiteiten worden aangeboden in de vorm van projecten, bijvoorbeeld het project "Lente".  Piramide op de voorschool sluit naadloos aan op het werken in onze kleutergroep, omdat daar volgens dezelfde methode met de kinderen wordt gewerkt.

Piramide biedt de mogelijkheid om de ontwikkeling van de peuters zoveel mogelijk te stimuleren en te benutten. De methode wordt in de hele groep gebruikt en is ook heel geschikt voor kinderen met een (dreigende) ontwikkelingsachterstand.

In principe komt uw kind twee dagdelen naar de voorschool, maar kinderen voor wie extra begeleiding nodig wordt geacht, krijgen de mogelijkheid om twee extra dagdelen naar de voorschool te komen. Dit gaat in overleg.
De schooltijden van onze voorschool zijn: 8.45u tot 11.30u (woensdag en donderdag) en 13.15u tot 15.30u (maandag en dinsdag). Onze leidsters zijn juf Carla en juf Tine. 


Wilt u meer weten? Kom gerust eens een kijkje bij ons nemen! U kunt ook contact opnemen met de locatiedirecteur van De Berkenhof: Nelly van Ginneken. Zij is bereikbaar op: 0162-431375.