De oudervereniging linksboven: Jolanda Kramer (voorzitter), Rosa Bishesar, Natasja Visser
linksonder: Sahila Bouzian en Marieke de Kievit (penningmeester)

Alle ouders van de kinderen op school zijn automatisch lid van de oudervereniging. Het bestuur van de oudervereniging bestaat uit  ouders/verzorgers. Elk schooljaar belegt het bestuur van de oudervereniging een jaarvergadering, waarin zij verantwoording aflegt over de begroting en activiteiten van het afgelopen jaar. Ook wordt de nieuwe begroting gepresenteerd. Om de verschillende activiteiten te bekostigen, vraagt het bestuur van de oudervereniging een bijdrage. Deze wordt tijdens de jaarvergadering door de aanwezige ouders/verzorgers vastgesteld. Deze ouderbijdrage is vrijwillig. Betaalt u geen ouderbijdrage, dan kan de oudervereniging uw kind uitsluiten van deelname aan de schoolreis of een schoolkamp.

Als de ouderbijdrage niet kan worden betaald, kunnen ouders/verzorgers de Stichting Leergeld benaderen en/of contact opnemen met de directie.

Algemene gegevens:
nummer Kamer van Koophandel: 40283882

bankrekeningnummer: NL RABO 0122624734

incassant ID: NL 34zzz402838820000