Hoor wie klopt daar kinderen...

Met zoveel lieve kinderen kán het natuurlijk niet missen: elk jaar vereert Sinterklaas ons met een bezoek rond de dag van zijn verjaardag. De weken hiervoor worden alle klassen versierd, liedjes geoefend en dansjes ingestudeerd.   

De school is weer gezellig versierd door de Werkgroep Vieringen, in de klassen hangt een sfeer van gezonde spanning, de knutselwerkjes versieren de muren van de klas, de bovenbouw is druk bezig Sinterklaas te helpen met het maken van surprises, de onderbouw volgt op het Sinterklaasjournaal de verrichtingen van Sinterklaas en de Pieten. De Berkenhof is weer in Sinterklaassferen!


Dit jaar heeft Sinterklaas met drie van zijn pieten op donderdag 3 december een bezoek gebracht aan onze school. Bij de voorschool, groep 1/2 en groep 3/4 kregen alle kinderen een cadeautje, de bovenbouwgroepen hadden Sinterklaas geholpen door zelf surprises te maken en een klein cadeautje te kopen. 
Kijk voor alle foto's die gemaakt zijn tijdens de sinterklaastijd onder het kopje "foto's" en dan "sinterklaas".