KBS de Berkenhof
Kriebelouders
 
Om onze school hoofdluisvrij te houden, worden de kinderen regelmatig gecontroleerd op hoofdluis. Ook bergen de kinderen hun jassen op in luizenzakken. Een team van kriebelouders neemt de controle (na tweewekelijkse vakanties) op zich.

Luizenzakken 
Zoeken