KBS de Berkenhof
Zoeken
De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

De GMR is de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van en voor alle 21 scholen van Delta-onderwijs. Samen met het bestuur van de stichting Delta-onderwijs stelt zij het beleid voor alle scholen vast. De GMR overlegt samen met het bestuur van Delta-onderwijs over bovenschoolse zaken die alle ouders, alle leerlingen en alle personeelsleden aangaan. U kunt hierbij denken aan de begroting voor Delta-onderwijs, het zorgplan voor alle leerlingen, het onderwijskansenbeleid, onderhoud van de scholen, personeelsbeleid, functiemix en identiteit. De GMR vergadert zes zeven keer per jaar.

Onze vertegenwoordiger bij de GMR is mevrouw Isabelle Prohn


Meer informatie over de GMR vindt u op de site van delta-onderwijs onder GMR.