Oudervereniging (OV)

Oudervereniging (OV)

Alle ouders van de kinderen op school zijn automatisch lid van de oudervereniging. Het bestuur van de oudervereniging bestaat uit  ouders/verzorgers. Elk schooljaar belegt het bestuur van de oudervereniging een jaarvergadering, waarin zij verantwoording aflegt over de begroting en activiteiten van het afgelopen jaar. Ook wordt de nieuwe begroting gepresenteerd. Om de verschillende activiteiten te bekostigen, vraagt het bestuur van de oudervereniging een bijdrage. Deze wordt tijdens de jaarvergadering door de aanwezige ouders/verzorgers vastgesteld. Deze ouderbijdrage is vrijwillig.

Algemene gegevens:

  • nummer Kamer van Koophandel: 40283882
  • bankrekeningnummer: NL RABO 0122624734
  • incassant ID: NL 34zzz402838820000

 

OV 2020 – 2021


vanaf linksboven: Marieke de Kievit (penningmeester), Natasja Visser
vanaf linksonder: Funda Saglambilek, Sahila Bouzian en Jolanda van Mook (voorzitter)