Onze school

Onze School

Onze School KBS de Berkenhof is een knusse school van zo'n 90 leerlingen, verdeeld over 4 combinatiegroepen. Ieder jaar wordt zorgvuldig gekeken hoe we de groepen zo goed mogelijk vorm en ondersteuning kunnen geven binnen de mogelijkheden die we daarvoor hebben....
Meer informatie

Onze Visie

Onze visie:  'KBS de Berkenhof de zorgzame school'. Het is onze missie om voor ál onze leerlingen een zorgzame school te zijn. Op KBS de Berkenhof zorgt een bevlogen team voor onderwijs dat aansluit op de onderwijsbehoeften van élk kind....
Meer informatie

Onze Speerpunten

Waar zijn we extra trots op? Onze leerkrachten en kinderen werken met moderne methodes.  We werken vanaf groep 4 aan rekenen, taal, woordenschat via Snappet (tabletonderwijs). We bieden vanaf groep 5 Engels aan via de methode "Take it easy". Dit...
Meer informatie

Ons Team

Ons Team Wij werken met een klein en enthousiast team aan goed onderwijs voor alle kinderen. De teamleden zijn dan ook voortdurend bezig hun kennis en vaardigheden verder te vergroten. Het komend schooljaar vervolgen wij teambreed het opleidingstraject "Thinking For...
Meer informatie

Ons bestuur

Ons Bestuur KBS de Berkenhof valt onder het bestuur van de stiching Delta-onderwijs. Dit is het bestuur voor 21 katholieke en openbare basisscholen in Oosterhout en omgeving. Voor meer informatie gaat u naar de site van Delta-onderwijs.   POST ADRES:    Postbus...
Meer informatie

Ons gebouw

Alle ruimte aan de Kevelaar We zijn gehuisvest op één locatie (Kevelaar 4) in de wijk Dommelbergen. We beschikken over een ruim gebouw, dat alle ruimte biedt die we nodig hebben. De kleuters hebben er een lokaal met alle ruimte...
Meer informatie

Oudervereniging (OV)

Oudervereniging (OV) Alle ouders van de kinderen op school zijn automatisch lid van de oudervereniging. Het bestuur van de oudervereniging bestaat uit  ouders/verzorgers. Elk schooljaar belegt het bestuur van de oudervereniging een jaarvergadering, waarin zij verantwoording aflegt over de begroting...
Meer informatie

Medezeggenschapsraad (MR)

Medezeggenschapsraad De medezeggenschapsraad (MR) is een bij de wet geregelde vertegenwoordiging van ouders en personeel. De taken en bevoegdheden van deze raad zijn nauwkeurig omschreven in het reglement. Samen met de directie van de school stelt zij het beleid van...
Meer informatie