Ouders

Inschrijven

Hier vind u de link naar het inschrijf formulier: INSCHRIJFFORMULIER Uw inschrijving kunt u sturen naar directie@kbsdeberkenhof.nl

Buitenschoolse opvang

Delta-onderwijs heeft een overeenkomst afgesloten met de Stichting Kinderopvang Oosterhout (SKO) om voor onze basisschoolleerlingen de buitenschoolse en vakantieopvang aan te bieden. Het aanbod betreft naschoolse opvang buiten de basisschool, opvang binnen een zestal van onze basisscholen en gastouderopvang. Als...
Meer informatie

Overblijven

Overblijven bij de Berkenhof: U kunt uw kind(eren) aanmelden voor de overblijf tot 10.00u ‘s ochtends. U kunt dit op twee manieren doen: via een mailtje naar: murlen@murlendienstverlening.com (geef naam door en ‘KBS de Berkenhof’) via de telefoon: 085-2734910 Team...
Meer informatie

Voorschool

KBS de Berkenhof heeft ook een voorschool. Kinderen in de leeftijd van 2 ½ tot 4 jaar kunnen spelenderwijs leren omgaan met leeftijdsgenootjes en kennismaken met allerlei spelmaterialen en activiteiten. Wij werken met de methode Peuterplein. De tijden van de...
Meer informatie

Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad (MR) is een bij de wet geregelde vertegenwoordiging van ouders en personeel. De taken en bevoegdheden van deze raad zijn nauwkeurig omschreven in het reglement. Samen met de directie van de school stelt zij het beleid van de...
Meer informatie

Oudervereniging (OV)

Alle ouders van de kinderen op school zijn automatisch lid van de oudervereniging. Het bestuur van de oudervereniging bestaat uit  ouders/verzorgers. Elk schooljaar belegt het bestuur van de oudervereniging een jaarvergadering, waarin zij verantwoording aflegt over de begroting en activiteiten...
Meer informatie