Ouders

Ziekmelden

Ziekmeldingen bij voorkeur via de ouderapp. U kunt uw kind afmelden tot uiterlijk 8.45 uur of 13.30 uur. Is uw kind niet afgemeld en niet op school aanwezig, dan wordt rond 9.00 uur en/of 13.45 uur contact met u opgenomen.  ...
Meer informatie

Ouder-app

Naast deze informatiekalender en onze website, gebruiken wij ook de basisschool app. Hier kunt u dezelfde informatie terug vinden als op de Website, maar dan op uw mobiele telefoon.   Handig is dat wij push-berichten kunnen versturen, zodat we u bijvoorbeeld kunnen informeren...
Meer informatie

Verlofaanvragen

  De directie van de school is niet bevoegd om buiten de reguliere schoolvakanties om, verlof te verlenen voor extra vakanties.   Wel is het mogelijk voor bijzondere omstandigheden verlof te vragen. U dient hiervoor een afwezigheidsformulier in te vullen. Dit formulier...
Meer informatie

Inschrijven

Vanwege de sluiting van KBS de Berkenhof is het niet mogelijk om in te schrijven. Neem eens een kijkje op de website van Delta onderwijs, voor een overzicht van basisscholen in de gemeente Oosterhout.

Buitenschoolse opvang

Delta-onderwijs heeft een overeenkomst afgesloten met de Stichting Kinderopvang Oosterhout (SKO) om voor onze basisschoolleerlingen de buitenschoolse en vakantieopvang aan te bieden. Het aanbod betreft naschoolse opvang buiten de basisschool, opvang binnen een zestal van onze basisscholen en gastouderopvang. Als...
Meer informatie

Overblijven

U kunt uw kind(eren) aanmelden voor de overblijf. Hier zijn kosten aan verbonden. Deze staan in onze schoolgids U kunt dit als volgt doen: Via een mailtje kan iedere donderdag voor 12.00u  (Ernesto.LazoLopez@kbsdeberkenhof.nl) een overblijfverzoek ingediend worden voor de komende...
Meer informatie

Voorschool

Wilt u uw kind aanmelden voor de voorschool? Dat kan op één van de andere locaties van Delta-onderwijs, bij u in de buurt. Klik hier voor meer informatie.

Medezeggenschapsraad (MR)

Wat is en wat doet de MR? De MR is de medezeggenschapsraad van en voor De Berkenhof. Samen met de directie van de school stelt zij het beleid voor de school vast. De MR overlegt over zaken die alle ouders,...
Meer informatie

Oudervereniging (OV)

  De Berkenhof heeft een oudervereniging die heel actief is bij het (meehelpen) organiseren van diverse activiteiten zoals sinterklaas, kerst en carnaval. Maar ook wordt door hen de sportdag of de schoolreis mede georganiseerd. De werkgroep vieringen, waarin de oudervereniging...
Meer informatie