Onze Speerpunten

Onze Speerpunten

Waar zijn we extra trots op?

Onze leerkrachten en kinderen werken met moderne methodes.  We werken vanaf groep 4 aan rekenen, taal, woordenschat via Snappet (tabletonderwijs).
We bieden vanaf groep 5 Engels aan via de methode "Take it easy".
Dit schooljaar hebben we nieuwe methodes voor wereldoriëntatie: Meander(aardrijkskunde), Brandaan (geschiedenis) en  Naut (natuur en techniek). Hierin zijn de 21 eeuwse vaardigheden Thinking for Learning in opgenomen (kritisch en creatief denken).

We hebben een eigen schoolbibliotheek die in samenwerking met Theek5 is opgezet.
En we werken met nieuwsbegrip voor het vak begrijpend lezen en ook maken we gebruik van de kids-krant.


BVL
De school is in het bezit van het Brabants Verkeersveiligheids Label (BVL). Dit Label is een kwaliteitskeurmerk. Het is een uiterlijke waardering voor de geleverde kwaliteitsverbetering op het gebied van de verkeersveiligheid op en rondom de school. Met het BVL willen de locaties laten zien dat ze de verkeersveiligheid serieus nemen. Via de nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van onze plannen en andere ontwikkelingen op het gebied van verkeersveiligheid.