Onze Visie

Onze Visie

Onze visie:  'KBS de Berkenhof de zorgzame school'.

Het is onze missie om voor ál onze leerlingen een zorgzame school te zijn!
Op KBS de Berkenhof zorgt een bevlogen team voor onderwijs dat aansluit op de onderwijsbehoeften van élk kind. Het ene kind heeft extra ondersteuning nodig, het andere kind juist meer uitdaging. In al onze klassen is dat het uitgangspunt. In ons streven naar een optimale ontwikkeling van elk kind zijn de ouders voor ons een onmisbare gesprekspartner. Mede door onze kleinschaligheid kan er gemakkelijk intensief contact zijn tussen de ouders en de leerkracht.
 
Onder zorgzaam verstaan wij ook veel aandacht voor gezonde voeding en beweging.
Daarom zijn wij ook de sportieve en gezonde school. In samenwerking met Moove zijn wij een paar jaar geleden gestart met het begeleid buitenspelen, waarbij bewegen tijdens de pauze gestimuleerd wordt. Ook is het schoolplein zo ingericht, dat er voor alle kinderen voldoende mogelijkheden zijn om lekker te  kunnen rennen, klimmen, balspelen te kunnen doen etc.
En natuurlijk stimuleren wij de kinderen om fruit of een gezonde koek mee naar school te nemen als pauzehapje en om gezond te trakteren als ze jarig zijn. We vinden het behalen van goede resultaten belangrijk, maar houden daarbij rekening met de individuele mogelijkheden van het kind.