Buitenschoolse opvang

Buitenschoolse opvang

Delta-onderwijs heeft een overeenkomst afgesloten met de Stichting Kinderopvang Oosterhout (SKO) om voor onze basisschoolleerlingen de buitenschoolse en vakantieopvang aan te bieden.
Het aanbod betreft naschoolse opvang buiten de basisschool, opvang binnen een zestal van onze basisscholen en gastouderopvang.
Als u van dit aanbod gebruik wilt maken, kunt u contact opnemen met SKO Het Dommelbos. Met deze organisatie sluit u ook een overeenkomst waarin de afspraken met betrekking tot de opvang van uw kind worden vastgelegd.
De kosten van de opvang zijn inkomensafhankelijk. SKO kan u hierover nader informeren.
Op de volgende manier kunt u informatie verkrijgen of documentatie ontvangen waarmee u uw kind kunt inschrijven voor de buitenschoolse opvang:

SKO Het Dommelbos zal trachten zo spoedig mogelijk alle aanvragen te behandelen en kinderen te plaatsen.
Het kan echter voorkomen dat, ondanks de inspanningen van SKO en Delta-onderwijs, alle plaatsen bezet zijn.
Uw zoon/dochter wordt dan op een wachtlijst geplaatst.