Oudervereniging (OV)

Oudervereniging (OV)

Alle ouders van de kinderen op school zijn automatisch lid van de oudervereniging. Het bestuur van de oudervereniging bestaat uit  ouders/verzorgers. Elk schooljaar belegt het bestuur van de oudervereniging een jaarvergadering, waarin zij verantwoording aflegt over de begroting en activiteiten van het afgelopen jaar. Ook wordt de nieuwe begroting gepresenteerd. Om de verschillende activiteiten te bekostigen, vraagt het bestuur van de oudervereniging een bijdrage. Deze wordt tijdens de jaarvergadering door de aanwezige ouders/verzorgers vastgesteld. Deze ouderbijdrage is vrijwillig.

Algemene gegevens:

  • nummer Kamer van Koophandel: 40283882
  • bankrekeningnummer: NL RABO 0122624734
  • incassant ID: NL 34zzz402838820000

 

OV 2022 – 2023


Van links naar rechts:
Marieke de Kievit – Wolf (penningmeester)
Jolanda van Mook (voorzitter)
Sahila Bouzian
Mariska Franse