Overblijven

Overblijven

U kunt uw kind(eren) aanmelden voor de overblijf. Hier zijn kosten aan verbonden. Deze staan in onze schoolgids U kunt dit als volgt doen:
Via een mailtje kan iedere donderdag voor 12.00u  (Ernesto.LazoLopez@kbsdeberkenhof.nl) een overblijfverzoek ingediend worden voor de komende week. Tijdens vakanties dient er op de donderdag voor de vakantie een overblijfverzoek ingediend te zijn. In deze mail worden de namen van de kinderen doorgegeven en welke dagen ze overblijven. De conciërge zal vervolgens een betaalverzoek sturen.