Verlofaanvragen

Verlofaanvragen

 
De directie van de school is niet bevoegd om buiten de reguliere schoolvakanties om, verlof te verlenen voor extra vakanties.
 
Wel is het mogelijk voor bijzondere omstandigheden verlof te vragen. U dient hiervoor een afwezigheidsformulier in te vullen. Dit formulier is bij de directeur verkrijgbaar. Na invulling krijgt u van de directeur bericht of het verlof al dan niet verleend wordt. Indien u het met het besluit niet eens bent, kunt u in beroep gaan bij de leerplichtambtenaar. De procedure hiervoor staat op de achterzijde van het formulier vermeld.
 
Verzoeken om vrije dagen, of delen daarvan direct voorafgaande aan een vakantie worden niet gehonoreerd.